Vandaag was het vroeg dag: de eerste meeting was om 09:00.

Daarna nog even wat zaken voorbereiden voor de vergadering van het PIA Technical Committee en even met wat binnen komende kennissen praten.

De TC meeting begon om 13:00 en was voor een groot deel gewijd aan “plakkend” materiaal, waar ze ook in Amerika problemen mee dreigen te krijgen. TS100 en TS135 werden doorgesproken, mijn bijdrage m.b.t. het op ons toekomende rigger-probleem en eventuele standaardisatie van delen bij het vouwen van reserves vond een goed gehoor. Ook het verplaatsen van afwerp kussentjes en reserve ripcords van het harnas naar de Wing-Suit kwam ter sprake en werd verboden omdat het invloed had op de TSO van de uitrusting en tot zeer gevaarlijke situaties kon leiden. E.e.a wordt met de USPA en de FAA kortgesloten.
De aansluitende Rigger Meeting ging voornamelijk over check voorschriften voor mains en de gelijkstelling van militaire bevoegdheden. Ook werd de aanpassing van Airtec met betrekking tot de nieuwe onderhoudsaanwijzingen doorgesproken. Eigenlijk was niemand hier blij mee en er wordt onderzocht in hoeverre hier juridische consequenties aan verbonden zijn en of het in overeenstemming met de voorschriften is.

Na afloop werd gevraagd, of ik mijn lezing nog eens wilde doen voor de Riggers.

Al met al een vruchtbaar dagje dus.

Er was een beer-call om half zes waarna we even een hapje gingen eten.

Vrijdag en zaterdag is een soort van local-evening met een live band zoals wij ontdekten na het eten.

De band was erg goed en het was erg gezellig.

Morgen is het weer 09:00 uur……